Бизнесът е улеснен при получаване на удостоверения от ДНСК

Животът

25-02-2018, 11:47

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

За последните шест години ДНСК е издала около 750 удостоверения за надзорна дейност на фирми от цялата страна

Дирекцията за национален строителен контрол издава по електронен път  удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Услугата е част от мерките, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема за облекчаване на административната тежест и подобряване на условията на обслужване на бизнеса. 
Също по електронен път инвеститорите могат да заявят настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз.
Удължаването на срока на издаденото удостоверение/лиценз, с пет години, също може да стане по електронен път. В този случай, за улеснение на бизнеса, се подава само една декларация, без да са необходими други документи за фирмата и нейните екипи, както това се изисква при предоставяне на услугата в хартиен варинт.
При подаването на документи за удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор вече не е необходимо представяне на удостоверение за наличие на финансови задължения към Националната агенция за приходите.
За последните шест години ДНСК е издала около 750 удостоверения за надзорна дейност на фирми от цялата страна.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен