Езиковата гимназия в Плевен става международен център за обсъждане на глобалните климатични промени

Гости на училището ще бъдат ученици и учители от Португалия, Италия, Полша, Румъния, Гърция, които са и партньори по проекта

От 5 до 9 март Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен ще бъде домакин на втората международна среща по проект Еразъм + на тема: „Климатичните промени – доброволчество, ангажираност, отговорност, обмяна на добри практики”.

Гости на училището ще бъдат 26 ученици и учители от учебни заведения от Португалия, Италия, Полша, Румъния, Гърция, които са и партньори по проекта.

Целта на проекта е да допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Участниците в проекта ще развият своите езикови и компютърни умения, а съвместният обмен на култури ще допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност. Работният език на проекта е френският език.

При представяне на резултатите от предварителните проучвания на всеки екип от отделните държави-партньори, както и съпоставителните анализи, ще се акцентира  върху интегрираното обучение въз основа на решаване на проблема с опазване на околната среда и ще се окуражава прилагането на иновативни подходи за преподаване чрез използване възможностите на новите технологии, практическа работа и интерактивни методи.

Предвидени са множество дейности, както на територията на гимназията, така и в Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките – филиал – Плевен, Регионалния исторически музей отдел „Природа” и отдел „Етнография”, природен парк „Персина”, със съдействието на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен и РИОСВ – Плевен.

Поканени са и представители от областната управа, община Плевен – отдел „Екология” РУО – Плевен.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"