Военни от Плевен участват в полева подготовка по радиационно и химическо разузнаване

Подготовката се провежда с цел усъвършенстване на практическите навици и умения за водене на земно радиационно и химическо разузнаване

Полева подготовка на отделенията за радиационно и химическо разузнаване на 2 Тунджанска механизирана бригада се провежда на приказармения полигон на военно формирование 44200  от 26 до 30 март 2018 г. в гарнизон Стара Загора.     

В нея участват военнослужещи специалисти по ЯХБЗ от военните формирования на бригадата в гр. Стара Загора, Ямбол и Плевен.

Подготовката се провежда с цел усъвършенстване на практическите навици и умения за водене на земно радиационно и химическо разузнаване, вземане на проби и идентификация на радиологични и химически агенти. Формированията се подготвят да действат практически при възникване на ядрена, химическа и биологическа обстановка на територията на Република България.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен