В понеделник ще тестват сирените в Плевен

Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се тестват два пъти годишно

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година на 2 април 2018 година от 13 часа ще се проведе тест със сиренната система в град Плевен.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл. 18 и чл. 19 от Наредбата.

Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се тестват два пъти годишно - в началото на април и в началото на октомври.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен