НАП - Плевен продава товарни автомобили (Снимки)

Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 2 до 10 април

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 50% от първоначално обявената продажна цена на 16.04.2018 г. от 10:00 ч.

Tоварен автомобил марка MERCEDES, модел 817, рег.№ EB1669AP, рама № WDB6760021K108588, двигател № 36694310369795, цвят БЯЛ, година на производство 1995г., мощност 121kw, гориво дизел

Първоначална цена 2 000 лв. /две хиляди лева/

МПС: товарен автомобил марка PEUGEOT, модел РАНЧ, рег.№EB4270AP, рама №VF35CD9BD60078213, двигател № 10CUP94053452, цвят БЯЛ, година на производство 1998г., мощност 51kw, гориво дизел

Първоначална цена 1 100 лв. /хиляда и сто лева/

МПС: товарен автомобил марка PEUGEOT, модел РАНЧ, рег.№ EB6085AC, рама №VF35CD9BD60091581, двигател № D9B10CUF04004212, цвят БЯЛ, 

година на производство 1998г., мощност 51kw, гориво дизел

Първоначална цена 1 100 лв. /хиляда и сто лева/

МПС: товарно ремарке и полуремарке марка LAMBERET, модел ЛВФС 3, рег.№ EB3821EA, рама № VM3LVFS3F24R04700, цвят БЯЛ, година на производство 2003г.

Първоначална цена 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/

Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 02.04.2018 г. до 10.04.2018г., от 09:00 ч. до 17:00ч., на адрес по местонахождение на МПС-то в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 81.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр..Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон  (064) 898-368– Йоана Мандолска

Eл. адрес [email protected]Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"