Ден на отворените врати ще има в Окръжен и Районен съд в Плевен

Инициативата е част от кампания на Висшия съдебен съвет

Ръководството на Окръжен съд - Плевен кани най-учтиво гражданите на 16 април, от 14:00 часа, във фоайето на Съдебната палата, когато ще се проведе инициативата "Ден на отворени врати". Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на "Дни на отворените врати в органите на съдебната власт" и цели повишаване на правната култура на гражданите, по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

Тази година "Ден на отворени врати" ще се проведе съвместно с Районен съд Плевен, където гражданите ще могат да се запознаят с работата на отделните служби.

Специални гости ще бъдат ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – град Плевен, които ще участват в симулативен процес, който ще се проведе от Окръжен съд Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен