Комисията за разглеждане на предложенията за почетни граждани на Плевен се събира днес

Иван Миндиликов, проф. Славчо Томов и проф. Радко Радев са предложенията

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет - Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира за заседание днес от 15,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Членовете на Комисията ще разгледат три предложения за удостояване със званието, съобщи председателят на Общинския съвет и председател на Комисията Мартин Митев.

Предложенията са за:

Иван Миндиликов - гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г. Предложението е внесено в деловодството на ОбС - Плевен на 26.09.2017 г. от д-р Володя Попов - директор на Регионален исторически музей - Плевен.

Проф. д-р Радко Радев, д.м.н., ръководител Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - гр. Плевен.  Предложението е внесено в деловодството на ОбС - Плевен на 30.03.2018 г. от Сдружение „Справедливост“ - гр. Плевен.

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. - ректор на Медицински университет - гр. Плевен. Предложението е внесено в деловодството на ОбС - Плевен на 30.03.2018 г. от председателя на Общински съвет - Плевен Мартин Митев и кмета на Община Плевен Георг Спартански.

Предложенията ще бъдат разгледани по реда на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. Съгласно чл.39, ал.1 от Наредбата писменото предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се адресира до председателя на Общинския съвет и се разглежда от Комисия в състав: председател на Общински съвет - Плевен, председателите на постоянните комисии в Общински съвет - Плевен, членовете на Постоянната комисия „Култура, вероизповедания и международна дейност” в Общински съвет - Плевен. Комисията се председателства от Председателя на Общинския съвет. На 16 април се събират общинските съветници - председатели на постоянните комисии в местния парламент: д-р Йордан Георгиев, Пепо Петков, Пенчо Дреновски, Петя Василева, Диана Данова, Цветан Антов, проф. Начко Тоцев, Милчо Илиев, Владислав Монов и Дарин Ангелов/, и членовете на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност” /Диана Данова, Катя Христова, Марияна Илиева, Милчо Илиев, Николай Маринов, Пенчо Дреновски, Петя Василева, Стефан Петков, Сузан Зечири, Цветко Цветков, Шенсес Азизов/. Комисията се свиква два пъти в годината и приема решение с гласовете на повече от половината й членове.

Съгласно чл.39, ал.2 писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен” се внася на заседание на Общински съвет - Плевен от председателя на местния парламент, след решение на Комисията по ал.1, и се приема с гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници. Връчването на званието се извършва на тържествено заседание на Общинския съвет по повод на 15 май - Празника на Плевен от председателя на Общинския съвет и кмета на община Плевен. Почетните граждани на Община Плевен получават и Златна почетна значка на Община Плевен и Почетна грамота, подписана от Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Плевен и подпечатана с официалния печат на Общината.

В Книгата на почетните граждани на Община Плевен на отделна страница се поставя снимка на удостоения със званието, вписват се трите му имена, датата на раждане, номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостояване със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със званието.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"