Учение и практическо занятие по пожарна и аварийна безопасност ще се проведе в Панорама мол Плевен

Учението ще се състои на 19 април, четвъртък

Учение и практическо занятие по пожарна и аварийна безопасност ще се проведе на 19 април на територията на Панорама мол Плевен.

Ще бъдат проиграни плановете за действие при пожар, бедствия и извънредни ситуации за посетителите и служителите на търговския център.

Учението започва в 9:45 ч. в четвъртък и се провежда в изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 8 от Наредба 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.