Ученици разиграха наказателен симулативен процес в Окръжен съд - Плевен

В Районен и Окръжен съд Плевен бе проведена инициативата "Ден на отворени врати"

В Районен и Окръжен съд Плевен бе проведена инициативата „Ден на отворени врати“.

Съдебната палата в град Плевен беше посетена от ученици от Х-ти клас на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, техни преподаватели и представители на местни медии.

В зала №3 на Районен съд Плевен, учениците се срещнаха с Председателя на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова и заместник председателя съдия Станислава Цонева. Там бяха запознати със спецификата на работата в районния съд и видовете разглеждани дела. Беше отговорено на зададени въпроси от страна на учениците, свързани най-вече с видовете наказания, защо не съществува наказанието „смъртна присъда“ в Република България, какво представлява условното осъждане, условното предсрочно освобождаване и наказанието „Пробация“, като учениците бяха поканени, при желание от тяхна страна да присъстват на реален съдебен процес в Районен съд Плевен.

След това, в зала №8 на Окръжен съд Плевен, учениците разиграха симулативен процес по казус, който им беше изпратен предварително, като децата влязоха в ролята на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокати, обвиняеми и свидетели. На симулативния процес присъстваха четиримата съдии лектори в Образователната програма – заместник председателя на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова, заместник председателя на Окръжен съд Плевен – съдия Емил Банков, съдия Силвия Кръстева и младши съдия Десислава Николаева, които насочваха децата, в техните роли.

В края на посещението си учениците от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, получиха по един екземпляр от Конституцията на Република България.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия