Увеличава се броят на заетите в Плевен и областта

По брой на заетите лица област Плевен е на единадесето място в страната, а по коефициент на заетост - на двадесет и първо

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 98.3 хил., от които 54.5 хил. са мъже, а 43.8 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.7хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. почти не се променя.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 46.6% (при 52.3% за страната), съответно 53.8% за мъжете и 40.0% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на единадесето място в страната, а по коефициент на заетост - на двадесет и първо.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 95.0 хил., като 53.3 хил. от тях са мъже, а 41.8 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. с 0.5 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава незначително.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 64.1%, съответно 70.4% за мъжете и 57.6% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент се увеличава с 1.5 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 281.0 хил., от които 152.6 хил. са мъже, а 128.4 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.9 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 12.3  хиляди.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково