Кръгла маса на тема "Реализация на младите учители – настояще и бъдеще” се проведе в Плевен

Организатори са Педагогически колеж - Плевен в партньорство с Областна администрация, Община Плевен и РУП - Плевен

Педагогически колеж - Плевен в партньорство с Областна администрация, Община Плевен и Регионално управление на образованието организира трета по ред кръгла маса на тема „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще”, която тази година е под надслов „Образованието на нашите деца утре зависи от нашите учители днес“. Тя събра над 120 участници – представители на областната и общинската администрация, работещи по проблемите на образованието; неправителствени организации, предлагащи образователни услуги; представители на синдикатите в системата на образованието; директори и учители от училища и детски градини в Плевен; студенти и преподаватели от Педагогическия колеж. 

Третото издание на форума протече във формат панелна дискусия. Поставените в отделните панели въпроси и изразени гледни точки предизвикаха оживена дискусия, която бе ориентирана към намиране на ефективни решения за привличане и задържане на мотивираните и качествени млади учители в образователните институции. Бяха направени много съдържателни предложения, сред които: отваряне на повече училища и детски градини към бъдещите педагози и осигуряване на реална среда за практическа подготовка; създаване на Клуб на учителя – място, където младите специалисти да обменят опит и да получават методическа и професионална подкрепа в своето развитие; сформиране на Консултативен съвет към Областната администрация по въпросите на образованието с участието на всички заинтересовани страни.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково