От НАП напомнят: Доходи и печалби от продажби в интернет се облагат

Агенцията започва кампания по изпращане на електронни писма до граждани и фирми

НАП започва кампания по изпращане на електронни писма до граждани и фирми, с което напомня, че доходи и печалби от продажби в интернет се облагат, като:

  • - юридическите лица, следва да включват всички приходи от тази дейност при формирането на данъчния финансов резултат и да ги декларират пред НАП;
  • - физическите лица, следва да декларират доходите си от тази дейност с годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава в срок до 30.04.2018 г. за доходи придобити през 2017 г.
  • Подробна информация клиентите могат да видят в рубрика „Облагане на продажби в Интернет“, достъпна на адрес http://www.nap.bg/page?id=702.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен