Студенти от Педагогически колеж - Плевен участваха в дискусионен форум

Темата бе „Университетското образование и перспективи за професионално развитие“

Студенти от Педагогически колеж - Плевен и Филиал - Враца проведоха дискусионен форум на тема „Университетското образование и перспективи за професионално развитие“. Форумът е включен в календара на студентските научни и художественотворчески прояви за 2018 г.

Посоката на дискусията определиха именно студентите с представяне в началото на срещата на написаните от тях есета по темата. Бъдещите педагози разсъждаваха върху въпроси, свързани с възможностите, които разкрива получената в университета подготовка и квалификация; върху важността на учебното съдържание за придобиване на актуални знания и умения; върху ролята на преподавателите и наставниците за стимулиране и насърчаване на студентите да се развиват.

Всички участници се обединиха в единното разбиране, че университетското образование е ценно и необходимо, защото то дава не само знания и умения в професионален аспект, а развива и изгражда в личностен план, разширява кръгозора, открива безценни възможности пред младите хора.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"