РДПБЗН - Плевен отчита увеличение на пожарите в жилищни сгради

Паралелно с това се увеличават и човешките жертви

Опасността от пожари в дома често е подценявана. Важно е да знаем, че пожарите в дома причиняват не само тежки имуществени щети, но и са животозастрашаващи.
През последните пет години за територията на област Плевен се отчита увеличение на пожарите възникнали в сектор „Жилищно стопанство и дейности на домакинства“ (средно по 130 пожара на година). До 15 май на настоящата 2018 г. пожарите вече са 45. Паралелно с това се увилачат и човешките жертви при тези пожари – за 2018 г. загиналите са 3, а пострадалите 5 души; за 2017 г. – 11 и 7 души.

Най-често срещаните причини за битови пожари са претоварвания на електрическата инсталация и неизправности в електрическите уреди; небрежност при боравене с отоплителни уреди; детска игра с огън и електрически уреди; забравена запалена цигара; умишлени палежи.

Факторите на пожара, които създават опасност за здравето и живота на хората, са: вдишването на въглероден оксид и други токсични продукти на горене (особено при възпламеняване на синтетични вещества, широко използвани в бита); повишената температура на обкръжаващата среда и въздействието на пламъците; понижена концентрация на кислород; дим и липса на видимост; паника, шок, страх; падащи парчета и части от разрушаващи се конструкции; допълнително възникване на взривове в резултат на пожара; травми от падане, задушаване от притискане и др.

Най-рискова и опасна реакция за безопасността на хората е възникването на паника - пълна загуба на способността на реално възприемане на обстановката и вземане на неправилни решения и безцелно поведение. В резултат на паниката може да възникнат травми, задушавания, задръстване и непропускливост на пътя за евакуация.
Разбира се, трагичните инциденти могат да бъдат предотвратени. Поради това от изключително значение са предприемането на мерки и спазването на правилата за пожарна безопасност:
- При готвене - винаги бъдете в дома си, когато готварската печка е включена.
- При пушене – уверявайте се, че пепелта, е абсолютно изгасена; - не пушете в кухни, където се използва газ за готварски цели; - не пушете в легнало положение на леглото или на дивана.
- При използване на отоплителни и нагревателни уреди: - сменете незабавно всички износени, стари или повредени кабели на уреди; - уреди, които загряват или правят искри по време на употреба трябва да бъдат незабавно изключени от захранването; изключвайте ел. уредите, които не са с автоматичен режим на работа, винаги, когато напускате помещението.
- Почиствайте и проверявайте комина преди всеки отоплителен сезон; не оставяйте печка на дърва запалена, в случай, че не сте у дома; не поставяйте нищо непосредствено до печката.
- Използвайте само стандартни нагревателни уреди;
- Проверявайте редовно инсталациите работещи на газ, а газовите бутилки зареждайте само на определените и законни места за зареждане;
- Уверете се, че децата са наясно с това, че огъня не е играчка; съхранявайте кибрити и запалки на места недостъпни за децата; не позволявайте на децата сами да включват електроуреди.

От нашите действия и/или бездействия понякога зависят съдби. Не бива да забравяме да бъдем отговорни, както към себе си така и към обществото. А това, преди всичко, означава да помислим как да се предпазим от нещо лошо, а ако има нужда как да се спасим и да помогнем.
Апелираме, при възникване на пожар, своевременно да се подава сигнал на тел. 112.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"