РДПБЗН - Плевен напомня с какви уреди за пожарогасене следва да е оборудвана техниката, участваща в жътвената кампания

Това важи и за площадките за зареждане на машините

РДПБЗН - Плевен напомня на заинтересованите лица, с какви уреди за пожарогасене следва да е оборудвана техниката участваща в жътвената кампания и площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ

Зърнокомбайн
• Прахов пожарогасител (6 кг) или с СО2 (5 кг) - 2 бр.;
• Пожарогасител на водна основа (9 л) - 2 бр. за пожари клас В;
• Лопата – 1 бр.;
• Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m - 1 бр.;
• Тупалка - 2 бр.
• Искрогасител за всяка ауспухова тръба - 1 бр. /Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител./

Трактор
• Искрогасител за всяка ауспухова тръба - 1 бр. /Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител./
• Прахов пожарогасител (6 кг) или с СО2 (5 кг) - 2 бр.;
• Тупалка - 2 бр.

Автомобил – товарен
• Искрогасител за всяка ауспухова тръба - 1 бр. /Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител./
• Прахов пожарогасител (6 кг) или с СО2 (5 кг) - 2 бр.;
• Тупалка - 2 бр.

Сламопреса
• Тупалка - 1 бр.

Сламосъбирачки
• Тупалка - 1 бр.

Семечистачни машини
• Тупалка - 1 бр.

Ремарке
• Тупалка - 2 бр.
• Канджа – 1 бр.
• Лопата – 1 бр.;

Временна площадка за зареждане на машините. с ЛЗТ и ГТ на (200 м2) 
• Прахов пожарогасител (6 кг) или с СО2 (5 кг) - 2бр с клас на праха ВС;
• Пожарогасител на водна основа (9 л) - 2 бр. за пожари клас В;
• Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m - 2 бр. тежък тип;

Забележка: Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 от НАРЕДБА № 8121з-968 се състои от прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия