Ден на отворените врати организира Държавен архив – Добрич

Добруджанци

08-06-2018, 17:40

Снимка:

Ангел Радилов/Добрич утре

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Представиха във ВТУ сборник от поредицата „Из архивите на ДС”

По повод професионалния празник на архивистите - 9 юни

Днес от Държавен архив приемаха граждани в читалнята на институцията където бе подредена изложба на оригинални и ценни документи и снимки от фонда на архива. Интерес представляваше писмото от Архиерейското наместничество в Добрич до Варненската и Великопреславска света митрополия за венчаването на Дора Габе и Боян Пенев от 1909 година. Изложени бяха и заповедна книга на кмета на град Балчик, преписки от султански заповеди и  фермани до кадиите, Ведомост на църковното настоятелство при храм „Св. Тройца” за построяването през 1858 година на църквата и други автентични документи.

Държавен архив – Добрич е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“  – Варна. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Добричка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден на 4 март 1960 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Толбухин (дн. Добрич) в резултат от административно-териториалната реформа през 1959 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Толбухин, от 1988 г. е в структурата на Община – Добрич. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите (ГУА) при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Първите постъпления от 82 фонда са предадени от Държавен архив – Варна, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Добрич. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 48 фонда, с 3163 архивни единици, 890 спомена, 438 частични постъпления, 131 архивни единици със снимки.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2018 г. възлиза на 1923.80 линейни метра с 2042 архивни фонда (1905 учрежденски и 137 лични) и общ брой 240 623 архивни единици, 1291 частични постъпления и 882 спомена. Застрахователният фонд се състои от 793 793 кадъра.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен