Служители на РДПБЗН-Плевен бяха на работно посещение в Чехия

Участие взеха комисар Станислав Атанасов и инспектор Николай Николаев

Служители от РДПБЗН-Плевен бяха на работно посещение в Република Чехия. Посещението е по проект BG05M9OP001-4.001-0180-C01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към МВР на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможност за обучение и включване на млади хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Участие взеха комисар Станислав Маргаритов Атанасов – директор на РДПБЗН-Плевен и инспектор Николай Йорданов Николаев – инспектор V ст. в РСПБЗН –Червен бряг при РДПБЗН-Плевен. При посещението беше разгледан Оперативния щаб на Главно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Чехия. На срещата присъстваше господин Драхослав Риба генерален директор на Пожарна и спасителна служба на Република Чехия. Беше разяснена структурата на Главно управление „ПБЗН“-МВР, както и различни методи за действия при наводнения прилагани в Република Чехия. Изнесена бе презентация на действията на органите за „ПБЗН“ при извънредни ситуации в гр.Прага, свързани с високи нива на водите на р. „Вълтава“. Бяха представени възможностите на мобилни водни прегради, които вече са доставени в гр.Червен бряг по горецитирания проект. 
Бе посетен и град Ихлава, в който е позициониран един от трите полигона за обучение на пожарникари и доброволчески отряди, както и складове с необходимото оборудване за предотвратяване и реакция при наводнения. Там се проведе демонстрация на мобилни водни прегради в реални условия. Представители на фирмата произвеждаща мобилните водни прегради, отговориха на всички наши въпроси и предоставиха рекламни брошури. В изпълнение на дейностите по проекта, Община Червен бряг е получила осем мобилни водни прегради. Те могат да се използват за възстановяване на разрушени участъци от речни диги или за отклоняване на придошли от наводнение води в определена посока.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен