Със символична първа копка започнаха строителните дейности по проекта за ремонти в 9 учебни заведения

Общата стойност на проекта е 10 223 215,88 лв.

Със символична първа копка на територията на ДГ „Щурче“ в Плевен официално бе поставено началото на строителните дейности по проекта „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”. Проектът се осъществява от Община Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Задачите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта бяха представени на встъпителна пресконференция от инж. Владислав Иванов - ръководител на проекта, в присъствието на кмета на Общината Георг Спартански и председателя на Общинския съвет Мартин Митев, зам.-кметове на Плевен, представители на общинска администрация, директори на учебните заведения по проекта, медии.

Общата стойност на проекта е 10 223 215,88 лв., от които 8 689 733, 52 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 533 482,36 лв. национално съфинансирене. Проектът предвижда извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура на територията на град Плевен. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на училищата: НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”; на детските градини: ДГ 12 „Ралица”; ДГ 2 „Юнско въстание”; ДГ 8 „Щурче”; ДГ 20 „Калина”; ДГ 11 „Теменуга”; ДГ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”. Очакваният край на проекта е 3 април 2020 г.

Проектът цели да осигури модерни образователни услуги чрез рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен