Министърът на културата ще управлява имот от археологически резерват "Античен град Улпия – Ескус"

Поради отпаднала нужда се отнема от Областния управител на Плевен правото на управление върху имота

Поради отпаднала нужда се отнема от Областния управител на област Плевен правото на управление върху имот - изключителна държавна собственост. Имотът представлява реална част от Археологически резерват „Античен град Улпия – Ескус“ с площ 210 488 кв. м. и се намира в землището на с. Гиген, община Гулянци, област Плевен.

Имотът ще се управлява от министъра на културата на основание чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за културното наследство, информираха от пресцентъра на МС.