311 хил. лв. оставиха за месец български и чужди туристи в местата за настаняване в Плевенско

24 места за настаняване са функционирали в областта през петия месец на 2018 г.

През май 2018 г. в страната са функционирали 2 345 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 107.1 хил., а на леглата - 233.8 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях - с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 1 571.8 хил., или с 20.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 78.3 млн. лв., или с 27.2% повече в сравнение с май 2017 година.

Данните на НСИ сочат, че 24 места за настаняване са функционирали в област Плевен през петия месец на 2018 г. В тях са пренощували 4372 лица, от които 788 чужденци. 6867 пък е общият брой на нощувките, от които 1353 на чужденци. 311 хиляди лева са реализираните приходи за месеца, от които които 107 са оставени от чуждестранните гости.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен