Намалява броят на децата, родени в област Плевен

Животът

12-07-2018, 10:33

Снимка:

pixabay

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Актуална информация за пътната обстановка в област Плевен - 12 юли

През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 2 125 родени деца, като от тях 2 112 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 70 деца, или с 3.2%. Toва сочат данните на ТСБ – Северозапад.

Коефициентът на обща раждаемост през 2017 г. намалява с 0.1‰ спрямо 2016 г. и е 8.6‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.7‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Белене (4.3‰) и Пордим (5.8‰).

Броят на живородените момчета (1 089) е със 66 по-голям от този на живородените момичета (1 023), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 378  и 734 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.4‰, а в селата - 8.9‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 8.4 и 9.4‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79. За сравнение, през 2016 г. той е бил 1.80 деца.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

През 2017 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете  и при раждане на дете е съответно 25.8 и  27.6 години.        

През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 52.4% през 2005 г. на 59.8% през 2009 г. и на 67.9 % през 2016 година. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 465, или 69.4% от всички живородени.

Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Долни Дъбник (86.7%) и Искър (81.5%). Следват общините Кнежа (81.3%), Гулянци (80.5%) и Долна Митрополия (79.5%). Най-нисък е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Плевен (60.0%) и Белене (47.4%).

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.