Правителството се разпореди с имот в Плевен

На търг ще бъде предложен апартамент с площ 46,03 кв. м

Правителството разреши продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София. На търг ще бъде предложен апартамент с площ 46,03 кв. м в гр. Плевен. Продават се също поземлен имот в землището на Стара Загора с площ 570 кв. м и поземлен имот в с. Казичене, район Панчарево с площ 9 460 кв. м, заедно с построените в имота склад, навес, хале и трафопост. Ще бъде продаден и поземлен имот в Карлово с площ 529 кв. м, заедно с построените в имота две сгради.

Продажбата на недвижимите имоти ще се осъществи чрез търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.