Общинският съвет взе решения за отпускане на еднократни помощи за лечение

Предложенията бяха внесени като извънредни точки от ПК по „Здравеопазване и социална политика“

Да бъдат предоставени еднократни помощи за лечението на двама плевенчани, реши Общинският съвет на Плевен. Предложенията бяха внесени като извънредни точки от ПК по „Здравеопазване и социална политика“ на редовното юлско заседание на местния парламент.

С решение на съветниците мъж от Плевен, претърпял животоспасяваща операция - аневризма на коремна аорта и настъпили усложнения след нея, ще получи помощ в размер на 500 лв. Средствата са за покриване на разходи за медицинско пособие, необходимо за последващото лечение. Част от документацията по случая е приложено експертно решение от ТЕЛК с определение 100% вид и степен на увреждане с чужда помощ.

Със сума в размер на 500 лв. ще бъде подпомогната и жена от община Плевен. В нейния случай са приложени медицински документи, които показват влошено здравословно състояние, както и експертно решение от ТЕЛК с определени 60 % трайно намалена работоспособност. Средствата са необходими за покриване на разходите за лечението й.

На провелото се заседание Общинският съвет на Плевен прие още две решения по заявления на граждани. Съветниците гласуваха да бъде изпратено предложение до Президента на Република България за опрощаване на публични държавни вземания на жена от Плевен в размер на 261,50 лв. Прието бе решение и за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен