2 млн. лева подпомагане за розопроизводителите

Свръхреколта на розите тази година свали цените и предизвика криза в сектора

Държавен фонд „Земеделие“ изплати на розопроизводителите близо 2 млн. лева. Преведените суми възлизат на точно 1 921 520 лв. и се предоставят по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съобщават от земеделското министерство.

До кризата тази година се стигна заради свръхреколта от розов цвят. Те се дължеше на ръст на насажденията с 22% за последните 2 г. и добри климатични условия. Освен това имаше и значителни количества непродадено розово масло от миналата година. Това е доведе и до натиск върху изкупните цени и намалението им спрямо предходни години.

Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани. Подпомагането се предоставя на площ и е за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.

Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена след подаване на всички заявления за участие по схемата. Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро (29 337,45 лв.) за период от три последователни данъчни години.

Розопроизводството има съществено значение както за националната икономика, така и за престижа на България в международната търговия с натурални етерични масла, подчертават от Министерството на земеделието и  храните.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен