Община Плевен сключва споразумение за сътрудничество с "Фреш Медия България" АД

Общинският съвет с 27 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържал се” одобри текста на споразумението

Общинският съвет с 27 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържал се” одобри текста на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Фреш Медия България” АД, гр. София. В мотивите си кметът Георг Спартански посочи, че издръжката на „Общински медиен център”, създаден през 2013 година, многократно надвишава реализираните приходи от предприятието, което показва, че е необходимо преструктуриране на дейността. Подобряване на качествата на излъчваната радиопрограма е едно от условията за повишаване на приходите от същата /приходи от собствена програмна дейност, реклама, спонсорство и други/. Постигането на тези резултати е възможно чрез осигуряването на сериозен и опитен консултант, който да поеме управлението на Програмната лицензия и Разрешението от КРС. В Община Плевен е получено предложение от Изпълнителния директор на „Фреш Медия България” АД за съвместна дейност при следните условия:

  1. Община Плевен си запазва собствеността върху Индивидуалната лицензия, издадена от СЕМ, както и върху Разрешението, издадено от КРС.
  2. За времето на действие на договора за съвместна дейност, името на програмата ще бъде променено на „РАДИО 1 ПЛЕВЕН”.
  3. Екипът ще има възможност да излъчва от понеделник до петък програма с местен характер до 4 часа.
  4. „РАДИО 1” ООД ще заплаща дължимите авторски и сродни права за излъчваните музикални произведения.
  5. „РАДИО 1” ООД ще подобри приемането на програмата на територията на Плевен, като смени предавателя, излъчващ на честота 107,6 MHz, с ново поколение такъв.
  6. „Фреш Медия България” АД ще предостави плейлистите на местните излъчвания.
  7. Производството на рекламни клипове и всички останали аудио елементи ще се прави в студиата на „Фреш Медия България” АД в София и така ще отпадне нуждата от поддържане на продукционно студио в Плевен.
  8. Приходите от реклама ще бъдат разделяни от страните в съотношение 50/50.

Община Плевен и общинските фирми ще имат възможност да излъчват в програмата на „РАДИО 1” реклама и рекламни съобщения в размер на до 50000 лв. годишно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен