309 хил. лв. са приходите от нощувки за месец в област Плевен

24 места за настаняване са функционирали в областта през седмия месец на 2018 г.

През юли 2018 г. в страната са функционирали 3 206 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 136.4 хил., а на леглата - 312.8 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.0%, а леглата в тях намаляват с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 5 945.3 хил., или с 1.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 336.1 млн. лв., или с 6.0% повече в сравнение с юли 2017 година.

Данните на НСИ сочат, че 24 места за настаняване са функционирали в област Плевен през седмия месец на 2018 г. В тях са пренощували 4826 лица, от които 1205 чужденци. 7747 пък е общият брой на нощувките, от които 1791 на чужденци. 309 хиляди лева са реализираните приходи за месеца, от които които 115 са оставени от чуждестранните гости.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"