296 полски и горски пожари в област Плевен от началото на годината

Засушаванията и силните ветрове, поставят в значителен риск земеделските, полски и горски територии в областта

Високите температури, периодите на засушаване, както и силният вятър са сериозна предпоставка за възникването на полски и горски пожари. От началното на годината до настоящия момент тези пожари са 296 броя. Засушаванията и силните ветрове, поставят в значителен риск земеделските, полски и горски територии в област Плевен, като само за последните четирите дни от 21.09.2018 г до 25.09.2018 г. (три, от които почивни) са възникнали общо – 78 броя, като от тях с 8 са с материални загуби и 70 без материални загуби. 

Информацията за разпределението на пожарите по районни служби които са реагирали на тях е следната:
РС ПБЗН – Плевен - С преки материални загуби – два пожара, без материални загуби – 14 пожара;
РС ПБЗН – Белене - без материални загуби – 6 пожара;
РС ПБЗН - Червен бряг - без материални загуби – 4 пожара;
РС ПБЗН – Никопол - без материални загуби – 5 пожара;
РС ПБЗН – Левски - С преки материални загуби – два пожара, без материални загуби – 6 пожара;
РС ПБЗН – Гулянци - без материални загуби – 15 пожара;
РС ПБЗН – Кнежа - С преки материални загуби – три пожара, без материални загуби – 12 пожара;
РС ПБЗН – Долна Митрополия - С преки материални загуби – един пожар, без материални загуби – 8 пожара;

За да се предотвратят пожарите през пожароопасния сезон в земеделските земи, гори, затревени терени и други незастроени площи, трябва да се спазват следните основни изисквания:
- да не се пали огън в горските територии, извън обозначените и пригодени за тази цел места; 
- да се следят метеорологичните прогнози и да не се допуска да се пали огън при ветровито време, което е предпоставка за бързо разпространение на пожара и пренасянето му на големи разстояния;
- да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и угарки от цигари, както и стъклени или за еднократна употреба прозрачни пластмасови бутилки и чаши;
- да не се допуска деца да играят с огън;
- да се спазват мерките за пожарна безопасност от туристите, ловците и гъбарите по време на излети, както и при добив на дървесина в горите; 
- паленето на огън в дворовете да става само ако предварително е обезопасено огнището и са подготвени подръчни уреди за гасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Да не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
- да не се оставя запаления огън без наблюдение;
- да не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

От пожарната напомнят, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност.

В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112. На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"