В СУ "Иван Вазов" ще се проведе 3-то лятно училище по проект за обучение за наблюдение на Земята

Събитието ще се проведе в периода 3 - 5 октомври

Секция "Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) и СУ "Иван Вазов", гр. Плевен организират съвместно 3-то лятно училище EEOBSS.

Лятното училище по проект "Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища" (EEOBSS), ще се проведе в периода 3 - 5 октомври 2018 г. в сградата на СУ "Иван Вазов", гр. Плевен. Ученици от 9-ти до 12-ти клас ще се запознаят с приложението на съвременните геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята.