Общинският съвет прие учредителен акт на ДКЦ ІІ - Плевен

Учредителният акт на ДКЦ ІІ - Плевен бе приет единодушно с гласовете на 38 общински съветници

С изменение на свое решение от 30 август тази година, Общинският съвет на Плевен прие Учредителен акт на „Диагностично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД. Вносител на предложението за промяната бе председателят на местния парламент Мартин Митев.

"С Решение №1062 от 30 август ние приехме увеличаване на капитала на ДКЦ II - Плевен и свързаните с тези промени изменения в Учредителния акт на Дружеството. ДКЦ II обаче е създаден като търговско дружество със заповед от 28.10.1999 г. на Министъра на здравеопазването чрез преобразуването на Втора поликлиника в Плевен. На практика до момента тази заповед на министъра  изпълняваше ролята и на учредителен акт на дружеството. Взетото решение за увеличаване на капитала му налага да приемем учредителен акт, в който да отразим извършените промени. Това направихме с решението ни на септемврийското заседание“, поясни Мартин Митев. Той уточни, че промяната касае само т.2 от решението от 30 август, а останалата част от Решение №1062 на Общинския съвет остава непроменена.

Учредителният акт на ДКЦ ІІ - Плевен бе приет единодушно с гласовете на 38 общински съветници.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен