649 нови ученически шкафчета бяха монтирани в коридорите на СУ "Иван Вазов" - Плевен (Снимки)

Директорът на училището смята, че това е началото за разтоварване на тежките ученически раници

В началото на учебната 2018/2019 година 649 нови ученически шкафчета бяха монтирани в коридорите на най-многобройното училище в област Плевен – СУ „Иван Вазов“.  Още на 17 септември учениците от начален етап разбраха, че тези слънчеви и нови шкафчета са предназначени за тях, съобщават от школото.

В следващите дни всеки ученик от ПГ до четвърти клас включително получи своето ключе с номер, който съответстваше на номера на шкафчето му. Всичко беше предвидливо подготвено за малките възпитаници от директора на училището. С много трепет и вълнение децата завъртяха за първи път ключетата в ключалката и откриха, че шкафчетата са достатъчно големи, за да могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали за училище, свързани с образователния процес. Много доволни останаха, че вече няма да носят екипите за физическо възпитание и спортните обувки. Според правилата за вътрешния ред те трябва да са поставени задължително в торбичка, като се спазва ред и хигиена. За кратко време малките подредиха модерните си персонални шкафчета, други пък ги обзаведоха с органейзери, с подходящи кутии, папки… за по-добър ред вътре. Вече всеки ученик знае, че в тях не се поставят  неопаковани храни.  Някои от децата толкова си харесват личните шкафчета, че си държат и раничките в тях, а в междучасието се подготвят за следващия час.

Родители и учители също одобряват новата придобивка и се ангажират за контрол, свързан с поддържане на ред, хигиена и изправност на шкафчетата. За възрастните те са една разумна осъществена идея в полза на ученика.  В момента има изградени шкафчета, но част от родителите коментират, че често децата не могат да оставят всичките си  учебници там, тъй като те са им необходими за подготовка на домашните работи и така се налага някои от тях да бъдат върнати вкъщи. Е, ще дойде и този момент, когато ще има електронен вариант на учебниците за учениците! Класните ръководители  имаха ролята да оптимизират възможността много от учебниците и необходимите вещи да са в шкафчетата и по този начин да се намали тежестта на раницата.

Директорът на училището, господин Димитър Митев, смята, че това е началото за разтоварване на тежките ученически раници, затова кандидатства по модула “Осигуряване на ученически шкафчета“ към Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на  оразованието и науката. Съфинансирането на новите шкафчета е от бюджета на училището – почти 50%.  Ръководството на училището ще помисли и за по-големите ученици. И се надяваме скоро петокласници, шестокласници, седмокласници… да получат първото облекчение от тежестта на раниците и  да изпитат радостта на малките ученици.

СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен е едно от първите общински училища в цялата страна, което осигурява една приятна обстановка за възпитаниците си, която личи още при влизане в училището, а те с удоволствие се възползват и от новите шкафчета. Това са само първите стъпки, които предприе ръководството на училището.

 Честито на плевенските вазовски ученици, които ще ходят устремени към училището с по-добро здраве, с по-голямо удоволствие и с по-малка тежест на раниците.