Учени от шестнадесет държави идват на конференция в Русенския университет

Съорганизатор на форума е и Съюзът на учените в Русе

„Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето" е темата на 57-та Международна научна конференция на Русенския университет, която ще се проведе на 26 и 27 октомври. Съорганизатор на форума е и Съюзът на учените в Русе. Учени от 16 държави ще представят 314 доклада в общо 20 секции.

В 8:30 часа на 26 октомври (петък) във фоайето на Ректората ще бъде открита изложба с печатни издания на академични медии. В рамките на Научната конференция ще се проведе Кръгла маса „Комуникологията на академичните медии". Участници в нея ще бъдат преподаватели, изследователи и представители на русенските медии, ангажирани с изграждането и усъвършенстването на комуникационната политика на корпоративните медии при висшите училища. Началото е в 9 часа в Заседателната зала на РекторатаУчастниците в кръглата маса ще имат възможност да представят и обсъдят различни гледни точки и добри практики, свързани с постигането на прозрачност, актуалност и адекватност при отразяването на университетски събития.

Откриването на Конференцията ще бъде в 11 часа в зала 2Г.204 (Сименс), а трима лектори ще изнесат пленарни доклади. Проф. Стефан Димов ще говори по темата: „Хибридните производства: предоставяне на технологии и приложения". Лекцията на д-р Тодор Добрев е посветена на ИНДУСТРИЯ 4.0 и перспективите за висшето образование. Доц. д-р Радослав Кючуков ще запознае аудиторията с „Енергетика на осветлението в системите часово време".

В следобедните часове и в събота са заседанията по секции. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен