Двойна промоция на 138 дипломанти на Медицинския колеж и Факултет "Здравни грижи"

Средният успех на випуск 2018 на Колежа е Много добър 5.10

Днес от 11.00 ч в зала „Магнум“ на Втора клинична база ще се проведе двойна промоция на випуск 2018 на общо 138 дипломанти на Медицинския колеж и Факултет "Здравни грижи".

От тях в годината на 70-годишния си юбилей Медицинският колеж ще връчи дипломи на 64 дипломанти. Средният успех на випуск 2018 на Колежа е Много добър 5.10, като се дипломират успешно бакалаври от специалностите „Рентгенов лаборант“ (14); „Медицински лаборант“ (15); „Социални дейности“ (11) и „Помощник-фармацевт“ (24). Броят на отличниците на колежа е 17, които ще бъдат удостоени с плакети и материални награди. Отличник на випуск 2018 на Медицински колеж е Светла Спасова Енева от специалност „Помощник-фармацевт“ с успех Отличен 6.00.

На тържествената двойна промоция Факултет "Здравни грижи" ще дипломира общо 74 бакалаври. От тях 49 са медицинските сестри, със среден успех Много добър 4.70. С най-висок успех от випуска Отличен 5.97 се дипломира медицинска сестра Маргарита Христова Димитрова. Дипломираните акушерки са 25 със среден успех Много добър 4.70.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"