Наказаха футболист за обида на длъжностни лица

На заседание проведено на 30.10.2018г ДК при ОС на БФС-Плевен наложи наказания на провинили се футболисти от изминалия кръг на областните групи -  27-28.10.2018г., както следва:

- Сезай Салиев Бинбашиев - ФК"Ситомир"- Никопол  -ССП-2 срещи - за обида на длъжностни лица по чл.22 /2/ б"к"колона 5от ДП
- Александър Цветозаров Генов - Ч.К -  ССП-1 - среща по чл.22ал.2 т.1


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен