В училище "Я.Сандански“ въведоха 3D очила в учебния процес

От няколко години в училището има свободна безжична интернет мрежа

„Въвеждането на иновативните технологии, 3D очилата за виртуална реалност, интерактивните дъски, мултимедиите, всичко това много помага на учебния процес и задържане на интереса на децата в час“. Това заяви директорът на ОУ „Яне Сандански“ Маргарита Бозова при посещение в училището на кмета на Пловдив Иван Тотев и заместник-кмета Стефан Стоянов.
Община Пловдив подпомага общинските училища по внедряването на иновативните технологии, като през настоящата 2018 година са осигурени средства от общинския бюджет в размер на 200 000 лв. за модернизация на учебния процес и закупуване на технически средства.
„Иновативният подход е във всяка една класна стая, независимо от учебния предмет – музика, математика, български език“, посочи кметът Иван Тотев. Целта ни е да подпомогнем училищата за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети и за въвеждане в употреба на т. нар. „облачни“ технологии и платформи“, уточни той.
По този начин учебният процес става не само по-дигитализиран, но и по-интересен. По време на днешната си среща учениците от трети клас показаха, че могат да сканират QR кодове за да проверят задачите, които са решавали.
През 2017 год. ОУ „Яне Сандански“ е инвестирало 32 910 лв. за закупуване на лаптопи, интерактивни дъски и мултимедийни проектори. През настоящата година инвестицията за модернизация на учебния процес е в размер на 8 484 лв. за обновяване на инвентара за кабинета по физика и биология, закупуване на очила за виртуална реалност, лиценз за обучителен софтуер и още лаптопи. От няколко години в училището има свободна безжична интернет мрежа. Учителите са преминали и обучение по проекта на Община Пловдив „Иновативни училища“, закупени са интерактивни дъски, мултимедийни устройства, лаптопи и таблети за всеки един учител, закупени са планетариуми за изучаване на планетите, телескопи.
Използването на 3D очилата осигурява на децата пренасяне в друга реалност в предметите по „Човека и природата“, „Физика“, „Астрономия“, по „Биология“ и „География“. Учениците от 5 клас нагоре могат да попаднат в галерия и музей и да разгледат различните експонати например. Така децата са по-мотивирани да учебния процес, коментира директорът Маргарита Бозова.
34 са общински училища, които са кандидатствали по програмата. Общо инвестираните средства от Община Пловдив и самите училища са над 350 000 лв. С тях са закупени 268 лаптопи, 17 таблети, 37 интерактивни дъски, 76 мултимедии, оборудвани са един кабинет по физика и биология, лицензи за образователен софтуер, очила за виртуална реалност, таблети и активиране на облачната технология G suit for Education в 8 училища, обобщи заместник-кметът “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” Стефан Стоянов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен