Военни от Плевен и Белене участват в командно-щабно учение "Есен 2018"

Темата на учението е "Защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България"

Национално тристепенно командно-щабно компютърно подпомагано учение "Есен - 2018" се провежда в периода 5-9 ноември 2018 г. в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” и в пунктовете за постоянна дислокация на военните формирования в осем гарнизона в страната. 

Офицер, планиращ учението е началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, офицер, провеждащ учението е заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, директор на учението е бригаден генерал Маргарит Михайлов - директор на дирекция „Операции и подготовка”.

От състава на Сухопътни войски в командно-щабното учение участват щабовете на 24150-Стара Загора, 34750-Карлово, 26400-Благоевград, 24490-Асеновград, 28880-Белене, 46690- Пловдив, 28330-Смолян, 22160-Плевен, 34200-Шумен, 24620-Свобода, 42600-Мусачево, както и специалисти по гражданско-военно сътрудничество и психологически  операции от 78 батальон за осигуряване.

Учението се провежда по сценарий, описващ възникване на криза между фиктивни съседни държави, използвайки реалната територия на Република България.

В него участват повече от 650 военнослужещи от Министерството на обраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите (СКС), командванията на видовете въоръжени сили, 68-ма бригада „Специални сили“, Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО, щабове и формирования от СКС и видовете въоръжени сили.

Целта на учението е повишаване на сглобеността и оперативната съвместимост на участващите структури и щабове, готовността им да планират и провеждат операция по защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България, както и проверка на готовността за въвеждане на сили на НАТО на територията на Република България. За провеждане на учението се използва изградената комуникационно-информационна система на Министерството на отбраната и Българската армия, която предоставя единна среда за обмен на информация между участниците от пунктове за управление и формированията в районите за постоянна дислокация. Благодарение на мрежовите WEB приложения се постига единно разбиране на обстановката и повишаване надеждността на системата за командване и управление.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен