Лекари, медицински сестри и акушери ще получават по-високи възнаграждения от догодина

Според договора стартовите заплати на лекарите без специалност от 850 стават 1100 лева

Лекари, медицински сестри и акушери ще получават по-високи възнаграждения от догодина. Това се гарантира в колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ за 2019 г., който беше подписан в здравното министерство, съобщава tribune.bg.

Подписи под документа сложиха министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални организации.

Според договора стартовите заплати на лекарите без специалност от 850 стават 1100 лева. С 200 лв. - от 700 на 900, се увеличават възнагражденията на сестрите и акушерите от общинските и областните болници.

В университетските болници медицинските сестри и специалистите по здравни грижи ще получават по минимум 950 лева. За лекарите без специалност в тях пък минимално възнаграждение става 1200 лв.

„Надявам се, че показателите за начална работна заплата в сектор „Здравеопазване“ по категории персонал, които са залегнали в Колективния трудов договор, ще бъдат постигнати и ще бъдат база за надграждане в следващите години, с оглед важността на труда на работещите в българското здравеопазване. Нека този договор да послужи за база да постигнем удовлетвореност както от страна на пациентите за качеството на медицинските грижи, така и на заетите в системата, които дават своя труд за това лечение“, посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Отрасловото споразумение се прилага за всички лечебни заведения; за второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министъра на здравеопазването; за структурите по училищно и детско здравеопазване, както и за здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен