От община Долна Митрополия започна велоинициативата на ОИЦ – Плевен в областта

Кампанията е за популяризиране на обекти, получили подпомагане от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

От община Долна Митрополия започна велоинициативата на ОИЦ – Плевен в областта за популяризиране на обекти, получили подпомагане от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Началото на едноседмичната спортна инициатива на Областния информационен център за популяризиране на еврофондовете в област Плевен бе дадено днес в гр. Долна Митрополия. След като получиха актуална информация за европейските проекти, изпълнявани в общината, участниците стартираха точно в 10.00 ч. от улица „Васил Априлов” и направиха обиколка, следвайки част от „маршрута” на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Първите щастливи финалисти, спечелили нов велосипед, са Елица Петрова, Рая Димитрова и Силвестър Альошев.

Следващата цел на екипа на ОИЦ – Плевен бе гр. Левски, където обектът на велопохода е читалището в града. През 2017 г. е подписан договор за обновяването му по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони.

В днешния ден имаше още един старт – в Белене.

На 15 ноември са велопоходите в градовете Искър, Гулянци и Никопол, на 16 ноември – в Кнежа, Долни Дъбник и Пордим. Стартът в Плевен е планиран за събота, 17 ноември, от 10.00 ч. на велоалеята при читалище „Съгласие”, а заключителното събитие ще се състои на 23 ноември в Червен бряг.

Наградите, по три велосипеда за всяка община, са закупени със средства по проект № BG05SFOP001-4.001-0016 „Продължаване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран от ОП „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В инициативата могат да се включат всички желаещи след предварителна регистрация в съответната община.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен