Повишена събираемост отчитат от дирекция "Местни данъци и такси"

Преизпълнението на плана за данък придобиване е в резултат на осъществени няколко крупни имотни сделки

Повишена събираемост на всички видове данъци и такси към 31 октомври 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година отчитат от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. Статистиката е направена след като изтече срокът за внасяне на втора последна вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства от собствениците на движимо и недвижимо имущество на територията на община Плевен.

Постъпленията от основните видове данъци и такса битови отпадъци, съпоставени с приходите към същата дата от предходната финансова година, показват следното:

Вид приход

Постъпления 2017

% изпълнение на плана

Постъпления 2018

% изпълнение на плана

разлика

Данък недв. имоти

7 281 000

90

7 546 000

93

+265 000

Данък превозни средства

36 060 000

90

3 795 000

95

+189 000

Такса битови отпадъци

5 713 000

84

5 992 000

88

+279 000

Данък придобиване

2 491 000

83

3 152 000

105

+661 000

Лихви

506 000

 

686 000

 

+180 000

ОБЩО:

19 597 000

 

21 171 000

 

1 574 000

 

Преизпълнението на плана за данък придобиване е в резултат на осъществени няколко крупни имотни сделки, уточни директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”, Маргарита Бахнева. Общо приходите от всички видове администрирани данъци и такси към 31 октомври възлизат на 21 502 000 лв.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"