77 акта за родители, които не пускат децата си на градина и училище, са издали кметовете в Плевенско

Проведе се среща на сформираното Координационно звено в областна администрация

На провелата се среща на сформираното Координационно звено в областна администрация, председателствано от заместник-областния управител Татяна Божинова, бе представена актуална информация от общинските администрации за наложените административни санкции на родителите, които не осигуряват присъствие на децата си в предучилищна и училищна възраст в учебните и детски заведения. На заседанието присъства началникът на РУО- Плевен Албена Тотева, представители на общинските администрации на територията на област Плевен, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Бюро по труда-Плевен и полицията.

77 акта, 15 наказателни постановления и 35 предупредителни писма са издали кметовете на общински администрации в област Плевен на родители, които не осигуряват присъствието в образователна институция на децата си, подлежащи на задължително образование, сочи обобщената информация от РУО - Плевен за периода от началото на действието на Механизма.

След синхронизиране на данните от началото на учебната година в информационната система за работа по Механизма за обхват с данните от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование предстои сформираните екипи да извършат следващи обходи за обхващане на всички деца и ученици в училище и детска градина. В рамките на заседанието бяха споделени и обсъдени успешни междуинституционални практики за записване на децата и учениците в детска градина или училище и устойчивото им задържане в образователната система.