БДДР организира работни срещи във връзка с прилагане и актуализация на ПУРН

Целта на срещите е да се направи преглед на степента на изпълнение на първия План за управление на риска от наводнени

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) организира поредица от работни срещи с представители на публични администрации и специализирани органи с компетенции по управление на риска от наводнения на общинско и регионално ниво.

Целта на срещите е да се направи преглед на степента на изпълнение на първия План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. Ще бъдат обсъдени и предстоящите съвместни действия до 2021 г. в процеса на актуализация на ПУРН.

Организират се три срещи заради големия териториален обхват на БДДР и специфичните особености в отделните райони. Първата се проведе на 26 ноември, а втората - днес. Последната среша ще е на 30 ноември.

Всички срещи се провеждат в зала "Гена Димитрова" в Плевен. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен