Измениха инвестиционната програма на Община Плевен за тази година

Причините разясни председателят на местния парламент Мартин Митев

Да бъда изменена общинската инвестиционна програма за тази година, реши на ноемврийското си заседание Общинският съвет на Плевен. Причините разясни на днешната си пресконференция в Пресклуба на БТА председателят на местния парламент Мартин Митев:

„След проведени процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители и доставчици за няколко обекта от Инвестиционната програма на Общината за 2018 г. се установи, че съгласно сключените договори предвидените средства за тези обекти реално няма да няма да бъдат изразходвани в тази бюджета година, а в следващата. Така съответните суми за обектите остават в резерва, а същите средства ще бъдат предвидени в общинския бюджет за 2019 г. Поради тези причина приехме и промени в инвестиционната програма за 2018-та“, коментира Мартин Митев. Той посочи и кои са съответните обекти: 

За обект „Основен ремонт на хотел „Сторгозия", финансиран със собствени бюджетни средства, е избран изпълнител, но в договора не е предвиден аванс. Така по този обект няма да бъде извършвано плащане от заложените в програмата за тази година 100 000 лв.

Идентично е ситуацията и с включените като обекти основни ремонти на 6 детски ясли в Плевен - „Чайка“, „Дружба“, „Щастливо детство“, „Латинка“, „Асен Халачев“ и детска ясла „Мир“. До края на бюджетната година и там няма да бъдат извършвани разходи и предвидените за това суми стават 0 лева.

За закупуването на високопроходими автомобили за нуждите на кметствата без самостоятелен бюджет не са се явили кандидати и този разход, който е в размер на 42 000 лв., също няма да се осъществи в бюджетната 2018-та.

В договора за изграждане на видеонаблюдение на Плевен е записано, че плащането ще се осъществява ежемесечно на вноски и от планираните за годината 180 000 лв. ще се разплатят разходи само в размер на 25 200 лв.

В резултат на всички посочени промени резервът за непредвидени и неотложни разходи" в частта „Местни дейности" на бюджета на Общината за 2018 година се увеличава с 360 800 лв., се посочва в решението на Общинския съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен