Ученически отбори от Северна България са победителите в състезанието по банкиране в Свищов

Животът

08-12-2018, 16:27

Снимка:

Стопанска академия

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

В съревнованието участваха 110 средношколци, 30 студенти и 20 учители

В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов на 7 и 8 декември се проведе шестото национално състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“. Организатори на мащабния форума бяха катедра „Финанси и кредит“ и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“. Състезанието протече под формата на пряка междуучилищна конкуренция на водещи образователни институции в страната като участниците в продължение на месец имаха възможността да разработват регионален бизнес проект, финансиран с банков кредит и собствен капитал. В състезанието се включиха 110 средношколци, 30 студенти-ментори и 20 учители и директори, придружаващи училищните отбори. Участниците са представители на 17 училища от 15 града, както следва: Горна Оряховица (ПГЛПИ „Атанас Буров”), Казанлък (Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм), Видин (ПГ“ Проф. д-р Асен Златаров“), Добрич (Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“), Русе (СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“), София (Национална финансово-стопанска гимназия), Свищов (ПДТГ „Д. Хадживасилев“), Пловдив (Национална търговска гимназия), Сливен (ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков”), Кърджали (Професионална гимназия по икономика „Алеко Кoнстантинов“), Враца (СУ „Козма Тричков“), Свищов (Средно училище „Николай Катранов“), Дряново (Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“), Габрово (Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”), Свищов (Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”), Козлодуй (Средно училище „ Христо Ботев”) и Плевен (НФСГ-Интелект). Състезанието бе открито в ауд. 9 на ректората от проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит“ и председател на УС на фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. Приветствие към участниците поднесе доц. д-р Николай Нинов – зам. ректор на СА „Д. А. Ценов”. Сформираните отбори бяха 28, разпределени на случаен принцип в шест направления. Всеки един средношколец получи персонална парично-наградна стипендия в размер на 200 лв., която се осигурява и изплаща от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на първия Студентски празник (8.12.2019 г.) след класиране и записване като студент в спец. „Финанси”, редовна форма на обучение в СА „Д. А. Ценов”, прием 2019/2020 г. Всички ученически отбори бяха удостоени през първия ден със специални награди в категориите: отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка; отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект; отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения; отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея; отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност; както и отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда. Участниците в първия етап от състезанието бяха приятно изненадани в края на първия ден с организираното празнично тържество в ресторант „Калето“, където с представители на Първи италийски легион към Съвет по туризъм – Свищов и Ротари Клуб-Свищов направиха символично посрещане на първия си Студентски празник 8 декември в академичния град Свищов.

В началото на втория ден от състезанието класираните шест отбора изтеглиха жребий и представиха своите бизнес проекти пред жури. На база защитата на бизнес проектите, техните кредитни обосновки и отговори на въпроси, наградата на Ректора на СА „Д. А. Ценов” взе отбора от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич. Печелившият проект е т. нар. „Пчелна стая“, служеща за профилактика на дихателната система и изработка и продажба на множество продукти на пчелна основа. Наградата за регионална идентичност взе отбора от Професионалната държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов. Награденият проект е за 3D принтер с широк продуктов диапазон – от изграждане на модули за къщи, през мебели, до макети на сгради с културна и историческа ценност от региона на гр. Свищов, вкл. артефакти от римско време до символите на възрожденската традиция от първия свободен град.

Голямата награда в размер на 1000 лв. взе отбора от Средното училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“. Иновативната идея на отбора е за изграждането на „Вертикална ферма“ в района на Русе за отглеждане на плодове и зеленчуци в условията на променящ се климат, растеж на населението в глобален мащаб и намаляващи природни дадености. Двудневният форум приключи с провеждане на сертификационен семинар на тема „Защита от фалшификации на долари и евро”, представен от валутни касиери на Пощенска банка и Общинска банка и научен форум за студентите ментори на тема „Бизнес кредитиране и проектно финансиране 2.0“.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"