От категорична подкрепа за искането за заем до позиции против Община Плевен да поема в момента подобен дълг

Част от позициите бяха и в подкрепа само на два от предложените три обекта - ремонт на пл. „Свобода" и на Автогара Плевен

Oт 11,00 часа в Общински съвет - Плевен върви обсъждане на предложението за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от Регионалния фонд за градско развитие – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция. В предложението се посочва, че средствата от заема са за реализиране на интегриран проект за облагородяване на градската среда, включващ три обекта - основен ремонт на пл. „Свобода" и пешеходната улица „Васил Левски" /от пл. „Свобода" до пл. „Стефан Стамболов"/, ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори и изграждане на площадка за скейтборд в района на чешма „Балаклия".

Предложението бе представено от кмета на Общината Георг Спартански в качеството му на вносител, като бяха изтъкнати съответните мотиви и съображения за всеки един от трите обекта в предложението. Припомнено бе, че по същото бе проведено и над 3-часово обществено обсъждане.

По време на последвалия дебат председателят на местния парламент Мартин Митев предложи трите обекта да бъдат обсъждани поотделно. В изказванията от страна на общинските съветници от различните групи до този момент се чуха много въпроси, както и различни мнения - от категорична подкрепа за искането за заем до позиции против Община Плевен да поема в момента подобен дълг. Част от позициите бяха и в подкрепа само на два от предложените три обекта - ремонт на пл. „Свобода" и на Автогара Плевен, и против да се тегли заем за изграждане на скейтборд площадка в града.

Дебатът продължава и в момента, съобщават от пресцентъра на местния парламент.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен