От днес: Минималната работна заплата става 560 лева

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата става 3,37 лв.

Минималната работна заплата става 560 лв. от 1 януари 2019 г. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година.

Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата става 3,37 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен