Каракачанов се срещна с военните, ангажирани с изграждането на мост над река Искър край Червен бряг

Военните специалисти ще продължат периодично да проверяват състоянието на моста

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов проведе среща днес, 3 януари, с военнослужещи от инженерно-разузнавателната група от военното формирование в гр. Белене, които участваха в дейностите по изграждането на мостова конструкция над река Искър край гр. Червен бряг.

След пропадането на моста, свързващ гр. Червен бряг с околните села, в края на октомври 2018 г. кметът на общината се обърна с молба за помощ към министъра на отбраната. Модулното формирование от инженерния полк в Белене беше натоварено със задачата да извърши необходимите подготвителни действия за изграждането на мостова конструкция в община Червен бряг, предоставена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Военните инженери информираха министъра на отбраната за последния етап от изграждането на мостовата конструкция, включващ профилното измерване на дъното на реката и устойчивостта на построения мост. Предстои утре да се извърши експериментално пускане на мостовата конструкция, след което тя ще бъде предоставена за редовна експлоатация. 

Военните специалисти ще продължат периодично да проверяват състоянието на моста.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"