Отново гледат делото срещу счетоводителка, извършила данъчно престъпление в Плевен

Избегнала плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - 215 299,79лв.

На 10 януари състав на Плевенски окръжен съд ще разгледа отново делото, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, против: И.Д., обвинена в това, че през периода 13.12.2010г. - 14.07.2011г. в Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на фирма, избегнала плащането на данъчни задължения по ЗДДС на същото дружество в особено големи размери - 215 299,79лв. - престъпление по чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, предл.1 и т.6, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Това съобщават от пресцентъра на съда.

Обвинението срещу И. Д. е, че потвърдила неистина в подадени пред ТД на НАП -гр.Велико Търново, офис Плевен справки-декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки; използвала документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност и при водене на счетоводството - данъчни фактури за неизвършени доставки; използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите ТД на НАП гр.Велико Търново, офис Плевен: СД по ЗДДС, ведно с дневници за покупки на дружеството, в които отразявала данъчни фактури по доставки с право на пълен данъчен кредит, без да са налице доставки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен