Приемат документи на желаещи за начална и специална военна подготовка през 2019 г.

Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България

Военните окръжия в областните градове приемат документи на желаещи за начална и специална военна подготовка през 2019 г. На сайта на Централното военно окръжие (www.comd.bg) с дата 11 януари 2019 г. са публикувани обявите за български граждани, които желаят да получат начална или специална военна подготовка през 2019 г..

Обучението за начална военна подготовка ще се проведе, както следва:

Единен център за начална военна подготовка - град Плевен
Период на обучение: 
11 март – 5 април 2019 г. (Срок за подаване на документи: 15 февруари 2019 г.)

30 септември – 25 октомври 2019 г. (Срок за подаване на документи: 16 август 2019 г.)

Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Общовойскови“ – град Велико Търново
Период на обучение: 
13 май – 7 юни 2019 г. (Срок за подаване на документи: 29 март 2019 г.)
24 юни – 19 юли 2019 г. (Срок за подаване на документи: 10 май 2019 г.)

Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – град Шумен
Период на обучение: 
26 август – 20 септември 2019 г. (Срок за подаване на документи: 12 юли 2019 г.)

Висше Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - град Варна
Период на обучение: 15 юли – 9 август 2019 г. (Срок за подаване на документи: 31 май 2019 г.)

***
Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани, успешно завършили курс по „начална военна подготовка”. 
През 2019 г. обучението за специална военна подготовка ще се проведе, както следва:

Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Общовойскови“ – град Велико Търново 
Курс „Тактика на мотопехотните войски“
Период на обучение: 8 април – 19 април 2019 г. (Срок за подаване на документи: 22 февруари 2019 г.)

Национален военен университет „Васил Левски“ факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – град Шумен 
Курс „Комуникационни и информационни системи във Въоръжените сили“
Период на обучение: 
3 юни – 14 юни 2019 г. (Срок за подаване на документи 19 април 2019 г.) 
9 септември – 20 септември 2019 г. (Срок за подаване на документи 26 юли 2019 г.)

Висше Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – град Варна
Курс „Военноморска подготовка“
Период на обучение: 12 август – 30 август 2019 г. (Срок за подаване на документи 28 юни 2019 г.) 

За времето на обучението по начална и специална военна подготовка на кандидатите се осигурява: настаняване, хранене и униформа; безплатно медицинско обслужване; задължително застраховане.

За повече информация може да посетите най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за военен отчет в общините/районите).