Нов успех за Община Белица

Проектът "Културен мост през вековете“ е оценен на първо място

Белица се радва на нов успех. На срещата, проведена в Скопие в присъствието на заместник-министрите на България и Македония Томислав Дончев и Кочо Ангушев, кметът на Община Белица донесе новината за одобрения Проект по Втора покана - Приоритетна ос 2 „Туризъм“ в рамките на програмата Interreg - IPA ТГС България - Бившата югославска република Македония, № CB006.2.21.107.
За Белица одобреният проект финансира втория етап за вътрешен ремонт на сградата на читалище „Георги Тодоров 1885“ на стойност 438 588,94 лв.
Проектът „Културен мост през вековете“ е оценен на първо място в списъка на класираните проекти с 95,5 точки, с водещи партньори Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ - Белица и Община Белица .
Партньор 2 е Центърът за развитие на Източния район за планиране със седалище град Щип - директор Драгица Здравева.
По първа покана на Приоритетна ос 2 „Туризъм“ в рамките на програмата Interreg - IPA ТГС България - бившата югославска република Македония, в изпълнение на проекта "Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериално културно наследство в Белица и Македонска Каменица", с реф. № CB006.1.21.191, с договор за субсидия № РД-02-29-272 / 19.09.2017 г., първият етап се реализира основен ремонт - енергийна ефективност върху сградата на читалището. За него община Белица осигури 300 хил.лева съфинансиране. Сега усилията на кмета Ревански са насочени към втория етап за изпълнение на одобрения проект.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"