Плевенски магистрати изнасят лекции пред ученици от ОУ "Д-р Петър Берон"

Лекциите ще бъдат 4 на брой и ще обхванат ученици от пети, шести и седми клас

Днес – 22.01.2019 година ще се проведе първата от редицата лекции, които ще бъдат осъществени в ОУ "Д-р Петър Берон" град Плевен, по инициатива на самото училище.

Лекциите ще бъдат 4 на брой и ще обхванат ученици от пети, шести и седми клас. Темите са избрани от самото училище и са следните: „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“, „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“ и „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие“.

Лектори са съдии от Окръжен съд Плевен, а именно заместник председателите – съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков, които ще посещават сградата на ОУ "Д-р Петър Берон" по предварително уточнен график.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен