Комисии в Общинския съвет обсъждат искане за ремонт на улици в Бохот

Неотложната нужда от ремонт на уличната мрежа произтича в следствие поройните дъждове от тази и предходната година

"Във връзка с изготвяне на бюджета на Община Плевен за 2019 година, моля да бъдат взети предвид нуждите от допълнителни средства за Кметство Бохот. Неотложната нужда от ремонт на уличната мрежа произтича в следствие поройните дъждове от тази и предходната година.“

Това се казва в писмо от кмета на кметство Бохот Цветан Кънев, внесено до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев с копие до кмета на Общината Георг Спартански. Към преписката е приложено и КСС, изготвено от местната управа. В КСС-то поименно са посочени улиците за текущ и основен ремонт в населеното място, както и общата стойност на ремонта с ДДС.

Списъкът на улиците за текущ ремонт в с.Бохот място включва 10 обекта с обща площ 1150 кв.м. Посочената обща сума, необходима за ремонтите, е 57 500 лв.

Списъкът на улиците за основен ремонт включва 2 обекта - ул. „Дунав“ и ул. „Христо Ботев“. Общата им площ е 2800 кв.м., а посочената стойност на ремонтните дейности е 435 000 лв.

Преписката от кметство Бохот ще бъде обсъдена в две от постоянните комисии в Общинския съвет - ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" и ПК по "Бюджет и финансова политика". Предстои насрочване на датите за заседания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен